جهت پیکربندی DNS اختصاصی در cPanel-WHM

گزینه Edit DNS Zone که در سمت چپ منو جستجو و انتخاب نمایید سپس روی دامنه ای که میخواهید به عنوان Nameservers از آن استفاده کنید کلیک کرده و روی دکمه Edit کلیک کنید.

رکوردهای Ns1 و ns2 را اضافه کنید. به یاد داشته باشید که در قسمت IP، آی پی VPS خود را وارد نمایید. اگر تنها یک آی پی دارید می توانید برای هر دو رکورد از یک آی پی استفاده نمایید.حال در این قسمت DNS zoneساخته شده را Save کنید. و در پایان نیم سرورهای ns1.domain.com و ns2.domain.com را روی دامنه خود ست نمایید.

Untitled-1.jpg