در ابتدا لازم است بدانیم اینفوگرافی چیست؟
اینفوگرافی از دو کلمه اینفو و گراف تشکیل می شود که اینفو به معنی information و گراف هم از کلمه graphic میباشد در مجموع به معنای اطلاع رسانی تصویری یا اطلاع رسانی از طریق تصویر است.
اینفوگرافی برای مخاطب خیلی مهم و جذاب است زیرا اگر بتوانید اینفوگرافی زیبایی تهیه کنید، سبب می شود که مخاطب، اینفوگرافی شما را به اشتراک گذاشته و مخاطبین دیگری را به سایت شما دعوت نماید. با یک هدف و ایده مناسب میتوانید اینفوگرافی زیبایی را ایجاد نمایید، با استفاده از تصاویر PNG و یا وکتور، می توانید ایده های خود را پیاده سازی نمایید.
نمونه یی از اینفوگرافی
SEO_webOPTNoWriten.jpg